Frissítés - 2021. április 6.
Promisetracker 2.5: nyílt forráskód a GitHubon, jön a nemzetközi verzió!

Hamarosan nem csak a cikkek kezelése, hanem az oldal fejlesztése is közösségi projektté válik, ráadásul nemzetközi együttműködésben: az oldal forráskódjának teljes újraírása és optimalizálása folyamatban van, az angol nyelvű változat elkészülte után a GitHubon bárki beszállhat a fejlesztésbe, így akár már más országok politikusainak Ígéretfigyelője is elkészülhet hamarosan!

További részletek a blogon, egy kis betekintés a projekt működésébe ebben a Twitch streamben
Fülöp Zsolt

Fülöp Zsolt 186 ígéretéből
eddig 3 teljesült, 1 részben, 3 folyamatban

1.6%
0.5%
1.6%

Teljesült ígéretek: 1.6%, részben teljesült: 0.5%, folyamatban: 1.6%

39.4 %

Eltelt idő: 39.4%, még 36 hónap van hátra 2024 októberéig.

   meghirdetve    folyamatban    részben teljesült
   sikeres    problémás    meghiúsult

Városüzemeltetés

0 kapcsolódó hír0
 1 
Nem az számít, hogy egy probléma adott esetben nem az önkormányzat hatásköre – az önkormányzat minden esetben aktívan és kezdeményező módon képviseli a szentendrei polgárok érdekeit.
0 kapcsolódó hír0
 2 
Városrészi költségvetés bevezetése, melynek alapja a helyben befizetett építményadó. A városrészekben lakó polgárok döntik el, hogy a városrészi költségvetést mire és milyen ütemezéssel költik el.
0 kapcsolódó hír0
 3 
A lakók bevonása a városszépítésbe. Az önkormányzat önkéntes akciókat szervez, és arra kérik a polgárokat, hogy segítsék, gondozzák ők is a városrészüket, utcájukat. Az önkormányzat segíti a közösségeket, de nem telepszik rájuk.
0 kapcsolódó hír0
 4 
Minden kisebb léptékű, helyi, városrészi beruházás során valódi közösségi tervezéssel véglegesítik az elképzeléseket.
0 kapcsolódó hír0
 5 
A nagyobb léptékű beruházások során a szentendrei polgárok szakmai és érdekvédő csoportjait bevonva dönt az önkormányzat.
0 kapcsolódó hír0
 6 
Szemléletváltás: ügyfélbarát és szolgáltató önkormányzat működtetése.
1 kapcsolódó hír1
 7 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés időpontjainak interaktív térképen való bemutatása.
1 kapcsolódó hír1
 8 
Interaktív városi online térkép.
0 kapcsolódó hír0
 9 
Ügyfélbarát honlap: ügyleírások, magyarázó videókkal ellátott ügymenetek leírása, belinkelt formanyomtatványok és példakitöltések segítik az ügyeiket intéző polgárokat.
0 kapcsolódó hír0
 10 
A helyi lakosságot érintő döntésekbe minden érintett lakos és lakóközösség bevonása.
0 kapcsolódó hír0
 11 
Átfogó utca felújítási program.
0 kapcsolódó hír0
 12 
Gyorsreagálású városfenntartói csapat felállítása.
0 kapcsolódó hír0
 13 
Lakhatással és lakhatási támogatással támogatják a rendőrségi állomány feltöltését és megtartását.
0 kapcsolódó hír0
 14 
A városi rendészet mellé élő, állandó, aktív kapcsolat kiépítése a szentendrei rendőrséggel és a városban működő polgárőrséggel.
0 kapcsolódó hír0
 15 
Lakhatással és lakhatási támogatással segítik a hiányzó iskola- és óvópedagógus állások betöltését.
0 kapcsolódó hír0
 16 
A hiányos szentendrei logopédusi ellátás biztosítása.
0 kapcsolódó hír0
 17 
A közterületi kamerák működtetésének újraszervezése, a közterületi kamerák felügyeletét a Szentendrei Rendőrkapitánysággal közösen végzik.
0 kapcsolódó hír0
 18 
A Szentendrén súlyadót fizető polgárok számára ingyenes parkolás a Belvárosban is.
0 kapcsolódó hír0
 19 
Átlátható módon működtetett Városi Ügyfélszolgálat és Polgármesteri Hivatal. A bejelentett ügyek státusza, ügygazdája és felelőse, valamint határideje nyilvános, a bejelentések kereshetők és lekérdezhetők.
0 kapcsolódó hír0
 20 
Minden e-mailes vagy telefonos megkeresés is visszakövethető, melyet nyilvános rendszerben kezel a hivatal, így nem fordulhat elő, hogy egy szentendrei polgár bejelentésére, kérdésére, e-mailes megkeresésére nem kap választ.
0 kapcsolódó hír0
 21 
Önkéntes alapú értéktérkép készítése. Civil, szakmai támogatói körök létrehozása.
0 kapcsolódó hír0
 22 
Folyamatos, hatékony és célzott lakossági tájékoztatás. A tervszerű karbantartási munkákról és felújításokról a helyi lakosok előre tájékoztatva lesznek.
0 kapcsolódó hír0
 23 
Folytatódik a belvárosi bérlakások egy részének funkcióváltása, némelyek pedig alkalmassá válnak műhelyek, workshopok befogadására.
0 kapcsolódó hír0
 24 
A kulturális (csere)turizmust segítve művészlakások kialakítása.
0 kapcsolódó hír0
 25 
A szentendrei bérlakásállomány növelése, a meglévők felújítása és revitalizálása. Aktív bérlakásállomány kezelés.
0 kapcsolódó hír0
 26 
Hatékonyabb hivatal. A városi beruházásokat saját hatáskörű, erős műszaki ellenőrzéssel felügyeli a hivatal.
0 kapcsolódó hír0
 27 
Valódi versenyeztetés a beruházások során, a városházán pedig szervezetileg is külön választják a beruházások megrendelését a kivitelezések ellenőrzésétől.
0 kapcsolódó hír0
 28 
Hatékonyabb és bővített létszámú közterület-felügyelet. Tervszerű járőrözési rend kialakítása.
0 kapcsolódó hír0
 29 
Aktív ingatlan állománykezelés.
0 kapcsolódó hír0
 30 
A tervezett városi alközpontok és intézmények körül ingatlan területszerzés.
0 kapcsolódó hír0
 31 
Kedvező bérlakás program indítása a szentendrei fiatalok számára.
0 kapcsolódó hír0
 32 
A Volánbusz- és a HÉV-pályaudvar megújítása – műszaki, közlekedési és finanszírozási terv készítése az illetékes kormányzati szervekkel közösen.
0 kapcsolódó hír0
 33 
A HÉV-állomás környékén rendezése, a rend betartatása.
0 kapcsolódó hír0
 34 
Nyilvános téli útüzemeltetéshez készített alkalmazás, amellyel az aktuális útvonal élőben követhető.
0 kapcsolódó hír0
 35 
Okos Város („Smart City”) megoldások fokozatos bevezetése.
0 kapcsolódó hír0
 36 
Több intézménynek is helyet adó Belváros forgalmának és parkolási rendj problémáinak megoldása, ami nem hagyhatja érintetlenül a 11-es út csatlakozásait sem.
0 kapcsolódó hír0
 37 
Elemzéseken és szimulációkon alapuló koncepció kidolgozása. (pl. utcahálózatok forgalomlebonyolító képességének vizsgálata makroszkopikus modellezési eljárással: www.bit.ly/modellezes)
0 kapcsolódó hír0
 38 
A város teljes közlekedésének újragondolása az alapoktól előzetes modellezéssel, méréssel és közvélemény kutatással. A döntés előtt hatástanulmány készül, a közlekedési terv alapján priorizál az önkormányzat és nyilvános ütemtervet állít fel.

11-es út, közösségi közlekedés

0 kapcsolódó hír0
 39 
Helyi közlekedésfejlesztési program indítása.
0 kapcsolódó hír0
 40 
A belváros teljes közlekedésének és közlekedésbiztonságának az újragondolása.
0 kapcsolódó hír0
 41 
A városon belüli közösségi közlekedés átgondolása: sűrűbb járatokkal, esőbeállókkal, buszöblökkel, kiépített és megvilágított, védett gyalogos megközelítési útvonalakkal/járdákkal.
0 kapcsolódó hír0
 42 
A szentendrei közoktatásban tanulók és dolgozók számára ingyenes tömegközlekedés.
0 kapcsolódó hír0
 43 
A 11-es terhelésének enyhítése akár innovatív megoldásokkal is (pl. változtatható irányú forgalmi sávok (RLS) alkalmazása)
0 kapcsolódó hír0
 44 
Városi elektromos kisbuszok forgalomba helyezése a városi közintézmények könnyebb megközelítése érdekében.
0 kapcsolódó hír0
 45 
Városi iskolabusz rendszer.
0 kapcsolódó hír0
 46 
A Skanzen biztonságos gyalogos és kerékpáros megközelítése.
0 kapcsolódó hír0
 47 
A gyalogos közlekedési hálózat újragondolása, a folytonossági, valamint a közlekedés-biztonsági hiányosságok megszüntetése.
0 kapcsolódó hír0
 48 
Az akadálymentesítésre vonatkozó kötelezettségek maradéktalan betartása.
0 kapcsolódó hír0
 49 
A városi fejlesztések tervezésébe rehabilitációs mérnökök és szakértők bevonása.
0 kapcsolódó hír0
 50 
Az iskolák környékén a reggeli közlekedési káosz megszüntetése egyeztetve az összes érintett féllel (rendőrség, iskolák, szülők és bizonyos esetben diákok, Magyar Közút)
0 kapcsolódó hír0
 51 
A nagyobb gyűjtőutak mentén aktív, a városképbe illő zajvédelem kiépítése.
0 kapcsolódó hír0
 52 
A szállópor megkötésére és a levegőminőség javítására növénytelepítési program kidolgozása.
0 kapcsolódó hír0
 53 
A 11-es úton nemzetközi szállítmányozási forgalom megszüntetése. Olyan műszaki megoldások megvizsgálása, amellyel elérhető a város szövetének egységesítése, melyet most kettészel a 11-es út.
0 kapcsolódó hír0
 54 
A kerékpáros infrastruktúra és úthálózat fejlesztése.
0 kapcsolódó hír0
 55 
Kerékpártárolók építése, és önszerelő eszközök telepítése.
0 kapcsolódó hír0
 56 
Startup vállalkozások számára létrehozott inkubátorház kezdeményezése.
0 kapcsolódó hír0
 57 
Helyi vállalkozások számára adókedvezmény biztosítása az ingázás mérséklése érdekében.

Területhasználat, infrastruktúra, a város növekedése, építési szabályzata

0 kapcsolódó hír0
 58 
A mérték nélküli lakosságszám növekedésének megállítása.
0 kapcsolódó hír0
 59 
Ameddig a városi infrastruktúra nem kerül felújításra és bővítésre, addig a lakosságszám növekedésének lassítása.
0 kapcsolódó hír0
 60 
Az elöregedett városi infrastruktúra (kiemelten a víz- és csatornahálózat) ütemezett korszerűsítése.
1 kapcsolódó hír1
 61 
A belvárosi egyesített (csapadék- és szennyvíz) csatornahálózat szétválasztásának folytatása.
0 kapcsolódó hír0
 62 
Azonnali intézkedések annak érdekében, hogy a Dunába ne ömöljön többé szennyvíz a Postás strand felett.
0 kapcsolódó hír0
 63 
Külön főépítészi eljárásrend a városrészekre, melynek célja, hogy az egyes városrészekben csak annak a történetével, kultúrájával, hagyományaival, hangulatával és épített környezetével összeegyeztethető épületek épülhessenek.
0 kapcsolódó hír0
 64 
A jelenlegi arculati kézikönyv kibővítése és eljárásrenddé fejlesztése.
0 kapcsolódó hír0
 65 
A városképet markánsan meghatározó közterek és zöldterületek arculatának a szabályozása.
0 kapcsolódó hír0
 66 
Utca szintű zöldterületi szabályozás.
0 kapcsolódó hír0
 67 
Az építkezési folyamatok aktív menedzselése a városrészi eljáráson keresztül.
0 kapcsolódó hír0
 68 
Az elszabadult iker- és társasház építési folyamat megállítása.
0 kapcsolódó hír0
 69 
A rendezési terv trükközésre lehetőséget adó szabályozásainak (zöldfelületi mutatók, garázsbeállók beszámítása, stb.) megszüntetése.
0 kapcsolódó hír0
 70 
A még meg nem valósult lakóparki beruházások felülvizsgálata (“Lakópark Stop”).
0 kapcsolódó hír0
 71 
„Településfejlesztési szerződés” kötése az ingatlan beruházókkal.
0 kapcsolódó hír0
 72 
Településfejlesztési hozzájárulás szedése az ingatlan beruházóktól az úthasználatáért. Az így befolyt összegek külön útalapba kerülnek.
0 kapcsolódó hír0
 73 
Párbeszéd kezdeményezése a külterületén tulajdonnal rendelkező szentendreiekkel annak érdekében, hogy a város hosszútávú fejlődéséhez illeszkedő szabályozást alakítsunk ki.
0 kapcsolódó hír0
 74 
A teljes szentendrei Dunapart (a Dera-pataktól a Határcsárdáig) funkcióinak végiggondolása. A Dunapart szakaszos közösségi tervezése.
0 kapcsolódó hír0
 75 
A Városi Szolgáltató (VSZN Zrt.) telephelye elköltöztetésének az előkészítése.
0 kapcsolódó hír0
 76 
A belvárosi iskolák egy részének elköltöztetésének a vizsgálata együttműködve a tankerületi központtal.

Térségi együttműködés

0 kapcsolódó hír0
 77 
Szentendre és a környékbeli települések szerkezeti terveinek az összehangolása.
0 kapcsolódó hír0
 78 
Szentendre és a Dunakanyar közlekedésének az összehangolt tervezése.
0 kapcsolódó hír0
 79 
Térségi együttműködés Visegrádtól Pomázig a kistérségi egészségügyi ellátórendszer javítása érdekében.
0 kapcsolódó hír0
 80 
Térségi egyeztető fórum létrehozása.
0 kapcsolódó hír0
 81 
Közös pályázatok benyújtása a dunakanyari településekkel az Európai Unió alapjaihoz.
0 kapcsolódó hír0
 82 
Visegráddal és Esztergommal közös térségi turisztikai együttműködés létrehozása.

Kultúra és idegenforgalom

0 kapcsolódó hír0
 83 
Városrészi kulturális infrastruktúra létrehozása.
1 kapcsolódó hír1
 84 
Kevesebb, de minőségibb fesztivál szervezése a belvárosban, több kisebb, helyi közösségi kulturális rendezvény megvalósítása a városrészekben.
1 kapcsolódó hír1
 85 
A felesleges, hagyományokkal nem rendelkező rendezvények megszüntetése.
0 kapcsolódó hír0
 86 
Közösségi terek létrehozása a belvároson kívüli városrészekben.
0 kapcsolódó hír0
 87 
A Kisbán ház megtartása.
0 kapcsolódó hír0
 88 
A városrészi közösségi események és nemzetiségi klubok szervezésének az ösztönzése, a nyugdíjas klubok támogatása.
0 kapcsolódó hír0
 89 
A helyi közösségek önszerveződésének a segítése.
0 kapcsolódó hír0
 90 
Szomszédünnepek segítése.
0 kapcsolódó hír0
 91 
Nyitottabb és komplexebb kínálatú Ferenczy Múzeum.
0 kapcsolódó hír0
 92 
Közvetlen kapcsolat kialakítása a Dunával: kiülős lépcsők kialakítása.
0 kapcsolódó hír0
 93 
Víziszínpad felállítása.
0 kapcsolódó hír0
 94 
A Duna-part használatának – terhelésének – a „széthúzása”.
0 kapcsolódó hír0
 95 
A civil közösségek és a városrészi klubok nyújtotta közösségi élet tereinek támogatása.
0 kapcsolódó hír0
 96 
Átlátható, mindenki számára elérhető pályázati rendszer kialakítása.
0 kapcsolódó hír0
 97 
Művészeti és civil alap létrehozása.
0 kapcsolódó hír0
 98 
Kedvezményes területfoglalás a szentendrei művészek számára.
0 kapcsolódó hír0
 99 
A helyi művészeket helyzetbe hozó események szervezésének a támogatása.
0 kapcsolódó hír0
 100 
Az oktatási intézményekben a helytörténeti oktatás erősítése együttműködve a Ferenczy Múzeummal.
0 kapcsolódó hír0
 101 
A Ferenczy Múzeum támogatása annak érdekében, hogy a múzeum és a helyi iskolák együttműködésében megvalósuló művészeti és néprajzi ismeretterjesztő program fejlődjön.
0 kapcsolódó hír0
 102 
A helytörténeti kiállítás újranyitása és megújítása.
0 kapcsolódó hír0
 103 
A Szentendrei Teátrum megújítása, szorosabb együttműködés a vezető budapesti színházakkal, és lépések a „kiemelt előadó-művészeti szervezet” státusz megszerzéséért.
0 kapcsolódó hír0
 104 
A Ferenczy Múzeum a szentendrei művészek országos gyűjtőköri feladatával kiegészült tevékenységének a kezdeményezése.
0 kapcsolódó hír0
 105 
A Ferenczy Múzeum közművelődési kerekasztalának a felállítása.
0 kapcsolódó hír0
 106 
A P’Art Mozi „Okosmozi” programsorozathoz való csatlakozása.
0 kapcsolódó hír0
 107 
A Városi Tömegközlekedési Múzeummal való szorosabb együttműködés.
0 kapcsolódó hír0
 108 
A Dunaparti Művelődési Ház felújításának a folytatása, valamint az intézmény és szolgáltatásainak a további bővítése az intézményt.
1 kapcsolódó hír1
 109 
Ifjúsági és civil inkubátorházat létrehozása.
0 kapcsolódó hír0
 110 
A kismúzeumi felújítási és fejlesztési program újraindítása. Elsőnek a Barcsay Múzeum felújítása, majd háromévente újabb kismúzeum épületének a felújítása.
0 kapcsolódó hír0
 111 
Valódi együttműködés a Skanzennel.
0 kapcsolódó hír0
 112 
A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár épülete felújításának az előkészítése.

Gazdaságfejlesztés és fejlesztéspolitika

0 kapcsolódó hír0
 113 
Sávos helyi adó kedvezmények kidolgozása.
0 kapcsolódó hír0
 114 
A Pap-sziget rekreációs célú használata koncepciójának a kidolgozása.
0 kapcsolódó hír0
 115 
Azon tevékenységek és vállalkozások támogatása, amelyek a vízi sportokra és a szabadidő komplex eltöltésére építenek.
0 kapcsolódó hír0
 116 
Kiemelt figyelem a rekreációs-szabadidős és erdei turizmusra építő vállalkozások felé: olyan jogi, intézményi környezet kialakítása, amely segíti az erdei táborok, turistaszállók, pihenőpontok, lovardák, tanösvények és lombkorona ösvények létesítését és működtetését.
0 kapcsolódó hír0
 117 
A kerékpáros turizmust kiszolgáló infrastrukturális beruházások ösztönzése.
0 kapcsolódó hír0
 118 
A volt Park Tábor területének újratervezése.
0 kapcsolódó hír0
 119 
Az eltűnt patak ösvények rendszerének újraélesztése.
0 kapcsolódó hír0
 120 
Gyerekbarát Szentendre: járdák építése, biztonságos terek kialakítása. Szentendre járható lesz babakocsival, kerekesszékkel, „gyermekjárművekkel”.
0 kapcsolódó hír0
 121 
A megfelelő mennyiségű hotelkapacitás kiépülésének az ösztönzése.
0 kapcsolódó hír0
 122 
Az önkormányzat aktív fellépése a NEREK-kel kapcsolatban.
0 kapcsolódó hír0
 123 
Térségi együttműködés a gazdaságfejlesztés érdekében.

„Helyzetbe hozzuk” a szentendrei vállalkozásokat

0 kapcsolódó hír0
 124 
Az önkormányzati intézmények számára előírás lesz, hogy ahol csak lehetőség van rá, helyi vállalkozótól, kereskedőtől vásárolják meg a működésükhöz szükséges eszközöket, rendeljék meg a szolgáltatásokat.
0 kapcsolódó hír0
 125 
Új lendület a városi kedvezmény kártyának („Szentendre kártya”).

Városrészi alközpontok

0 kapcsolódó hír0
 126 
A városrészi alközpontok környezetében ingatlanok vásárlása.
0 kapcsolódó hír0
 127 
A városi alközpontok tervezett helyszínén intézményi területek kialakítása, és a területek önkormányzati felügyelettel való inkubálása.
0 kapcsolódó hír0
 128 
A városi alközpontok közelében parkok és zöldfelületek kialakítása.

Klímavédelem és környezetvédelem

0 kapcsolódó hír0
 129 
Fakataszteri felmérés.
0 kapcsolódó hír0
 130 
Faültetési és gazdálkodási koncepció készítése.
0 kapcsolódó hír0
 131 
Fasorok, parkok, zöldtetők és zöldfalak kialakítása.
0 kapcsolódó hír0
 132 
Faültetési program a szentendreiek bevonásával.
0 kapcsolódó hír0
 133 
Zöldfelületi kataszter készítése.
0 kapcsolódó hír0
 134 
A zöldterületek megtartása és fejlesztése.
0 kapcsolódó hír0
 135 
Az önkormányzat élen jár a minőségi zöldfelületek kialakításában.
0 kapcsolódó hír0
 136 
Levegő-, zaj-, pollenszennyezés- és hőmérsékletmérésre monitoring rendszer kiépítése.
0 kapcsolódó hír0
 137 
A város fő gyűjtőútjainak éppen aktuális forgalmi helyzetének nyomon követhetővé tétele.
1 kapcsolódó hír1
 138 
Közép- és hosszútávú helyi klímastratégia kidolgozása, illetve az abból fakadó alkalmazkodási stratégia kidolgozása.
0 kapcsolódó hír0
 139 
A lakossági komposztálási program folytatása-
0 kapcsolódó hír0
 140 
A lakossági komposztálási program kiterjesztése a városi közintézményekre is.
0 kapcsolódó hír0
 141 
A városi hulladékkezelési koncepció felülvizsgálata.
0 kapcsolódó hír0
 142 
A szelektív-, a zöldhulladék és a lomtalanítás rendszer felülvizsgálata.
0 kapcsolódó hír0
 143 
A környezeti nevelésben a pedagógusok segítése.
0 kapcsolódó hír0
 144 
Csatlakozás a Klímabarát Települések Szövetségéhez.
0 kapcsolódó hír0
 145 
A biológiai szúnyoggyérítés bevezetése a légi kémiai szúnyoggyérítés helyett.
0 kapcsolódó hír0
 146 
Az esővízgyűjtő ciszternák építésének az előírása az új építésű házaknál.
0 kapcsolódó hír0
 147 
A házi szennyvíztisztító kisberendezések és kislétesítmények telepítésének és használatának az ösztönzése.
0 kapcsolódó hír0
 148 
A szentendrei természetes élőhelyek rehabilitálása, fenntartása és gondozása.
0 kapcsolódó hír0
 149 
A gyepterületek gyepként megtartása, a vizes élőhelyek védelme.
0 kapcsolódó hír0
 150 
A természetes gazdálkodás ösztönzése.
0 kapcsolódó hír0
 151 
Tájékoztatással, folyamatos információnyújtással és menedzseléssel a lakossági fűtéskorszerűsítés segítése.
0 kapcsolódó hír0
 152 
A lakossági fűtéskorszerűsítési pályázatok beadásának tevékeny segítése.
0 kapcsolódó hír0
 153 
Az áteresztő szilárd burkolatok preferálása.
0 kapcsolódó hír0
 154 
A kertes családi házas övezetekben a teljesen zárt – nem vízáteresztő – térburkolások mértékének korlátozása.
0 kapcsolódó hír0
 155 
A különböző talaj- és falfelületek zöldnövényzettel történő borításának bátorítása a már meglévő lakóparkok esetében.
0 kapcsolódó hír0
 156 
A városi beruházások során a víz- és légáteresztő burkolatokat preferálása.
0 kapcsolódó hír0
 157 
Ivókutak és -csapok telepítése.
0 kapcsolódó hír0
 158 
Az ivókutak és -csapok jelölése naprakész térképen.
0 kapcsolódó hír0
 159 
Esővízgyűjtési program hirdetése.
0 kapcsolódó hír0
 160 
Városi záportározók létesítése.
0 kapcsolódó hír0
 161 
A „tudatos fogyasztás” előtérbe helyezése az önkormányzatnál: a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése minden intézményben.
0 kapcsolódó hír0
 162 
Az önkormányzati intézményekben lehetőség szerint a műanyagok használatának mellőzése.
0 kapcsolódó hír0
 163 
A csomagolásmentesség és egyéb környezetbarát megoldások (pl. Re:Pohár) bevezetése a városi közintézményekben.
0 kapcsolódó hír0
 164 
A város épületeinek energiahatékonyságának a tovább javítása.
0 kapcsolódó hír0
 165 
A parlagon heverő területek nfolztatott farmgazdálkodás ösztönzése.
0 kapcsolódó hír0
 166 
A szentendrei óvodák zöld óvodákká, az iskolák ökoszemléletű iskolákká válásának ösztönzése és támogatása.
0 kapcsolódó hír0
 167 
Tankertek és iskolai tanösvények, valamint méh- és madárbarát kertek kialakítása.
0 kapcsolódó hír0
 168 
Iskolai környezettudatos programok és fenntarthatósági napok szervezése.
0 kapcsolódó hír0
 169 
Olyan ösztönzőleg ható szabályrendszer bevezetése, amely segít abban, hogy a tulajdonosok minőségi zöldfelületet alakítsanak ki a saját ingatlanjaikban.
0 kapcsolódó hír0
 170 
Olyan rendszer kidolgozása, mely lehetővé teszi a kevésbé tehetős szentendreiek részvételét energiahatékonysági pályázatokon (pl. Otthon Melege program, EU-s pályázatok).

Transzparencia

0 kapcsolódó hír0
 171 
A pályázatok, a beruházások dokumentációjának, illetve a képviselő-testületi döntéseknek és a közbeszerzéseknek a teljes és folyamatos nyilvánossága.
0 kapcsolódó hír0
 172 
Minden városi intézmény és városi tulajdonú cég tevékenységének nyilvánossága.
0 kapcsolódó hír0
 173 
Az ezt bemutató és folyamatosan frissülő online felület felhasználóbaráttá tétele.
0 kapcsolódó hír0
 174 
Visszamenőleg is elérhető képviselői, alpolgármesteri és polgármesteri vagyonnyilatkozatok.
0 kapcsolódó hír0
 175 
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiterjesztése a városi intézményvezetőkre is.

„Üvegváros”

0 kapcsolódó hír0
 176 
A teljes hivatali ügyintézés és hivatali folyamat legyen nyilvános: az előkészítő levélváltások, a belső levelezések, a döntés-előkészítő anyagok, a testületi döntések, a jegyzőkönyvek, minden testületi videó- és hangfelvétel. A döntés-előkészítő találkozókról és intézményi egyeztetésekről összefoglalók készülnek, melyek szintén nyilvánosak. A döntés meghozatala után a végrehajtás minden mozzanata is nyilvános.
0 kapcsolódó hír0
 177 
A nyilvánossá tett anyagok adatbázisba rendezése, címkékkel (tag) ellátottsága, valamint kereshetősége iktatószám, projektnév, kulcsszavak, címkék, ügygazda vagy felelős alapján.
0 kapcsolódó hír0
 178 
A település költségvetése és annak előkészítési folyamata általánosságban és részletesen is közérthetővé tétele infografikákkal, diagramokkal és magyarázó videókkal.
0 kapcsolódó hír0
 179 
A nyilvános képviselő-testületi ülések online és televízióban élőben való közvetítése, valamint a felvételek visszanézhetővés és kereshetővé tétele.
0 kapcsolódó hír0
 180 
A közösségi tulajdonban lévő újság (Szentendre és Vidéke), az egyes (online és offline) felületek, valamint minden olyan média, amely városi finanszírozásban is részesül, függetlensége és kiegyensúlyozottsága helyi rendeletekben rögzítve.
0 kapcsolódó hír0
 181 
Lakóközösségi szószólók rendszerének felállítása.

Központi kormányzat, finanszírozás, Európai Unió

0 kapcsolódó hír0
 182 
Erőteljes kormányzati lobbizás: számtalan meghatározó értelmiségi, ahogy parlamenti képviselők, minisztériumi tisztviselők és vezető kormánytagok is nagy számban lakják városunkat. Fülöp Zsolt és a TESZ Egyesület nem akar háborúzni a mindenkori kormánnyal, hanem érdekérvényesítő közösségként vonja be a városunkban lakó meghatározó személyeket annak érdekében, hogy a mainál nagyságrendekkel több forrás jusson Szentendrére.
0 kapcsolódó hír0
 183 
A Közép-Magyarországi régiós uniós pályázatokon, valamint a közvetlen uniós pályázati lehetőségeken való rendszeres és tervezett pályázati részvétel.
0 kapcsolódó hír0
 184 
Közvetlen uniós együttműködésekben való részvétel, valamint ilyen uniós együttműködések kialakítása.
0 kapcsolódó hír0
 185 
Uniós pályázatokon való részvétel regionális együttműködések tagjaként.
0 kapcsolódó hír0
 186 
Önkormányzati részvétel a központi/kormányzati/minisztériumi pályázati lehetőségeken. Ahol lehetséges és célszerű, ott a környező településekkel koordinált részvétel ezeken a pályázatokon.

A lista folyamatosan bővül!

Ha olyan ígéretről szóló hírt találsz, ami még nem szerepel a listán, itt jelezheted az oldal adminisztrátorainak (konkrét, meglévő ígéretről szóló hírt az adminok munkájának megkönnyítése érdekében kérjük az adott ígéretre kattintva küldj)

permalink fulopzsolt
Fülöp Zsolt névjegye
{'newsfeed': [{'date': '2020-11-27', 'url': 'https://www.vszzrt.hu/hulladekgazdalkodas/szelektiv-es-zoldhulladek-gyujtes-idopontjai-utca-szerinti-kereso/', 'source': 'www.vszzrt.hu', 'title': 'Szelektív és zöldhulladék-gyűjtés időpontjai – utca szerinti kereső - Városi Szolgátató Nonprofit Zrt.'}, {'date': '2020-11-26', 'url': 'https://szentendre.hu/belvarosi-csapadekviz-elvezetes-eredmenyes-a-kozbeszerzes/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Indul a belvárosi csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2020-10-15', 'url': 'https://szentendre.hu/uj-funkciokkal-bovult-a-terinformatikai-rendszer/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Új térinformatikai rendszer a városi honlapon - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2020-09-25', 'url': 'https://szentendre.hu/szentendrei-civil-haz-indul-a-jelentkezes/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Szentendrei Civil Ház: indul a jelentkezés - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2020-09-10', 'url': 'https://szevi.hu/testuleti-hirek-roviden/', 'source': 'szevi.hu', 'title': 'Testületi hírek röviden - Szentendre és Vidéke'}, {'date': '2020-08-31', 'url': 'https://szentendre.hu/wp-content/uploads/2020/09/98-hoz-melleklet-KULT-KFT_%C3%9Czleti-Terv_2020.-%C3%A9vi-M%C3%B3dos%C3%ADtott_20200820.pdf', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'A fesztiválokat újragondolta a Kult Kft.'}, {'date': '2020-08-31', 'url': 'https://szentendre.hu/wp-content/uploads/2020/09/98-hoz-melleklet-KULT-KFT_%C3%9Czleti-Terv_2020.-%C3%A9vi-M%C3%B3dos%C3%ADtott_20200820.pdf', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'El lettek törölve a felesleges vagy hagyományokkal nem rendelkező fesztiválok'}]}
Mi ez?

Az oldal célja, hogy figyelemmel kísérje a politikusok vállalásainak teljesülését, ezzel segítve a tudatos választókat a politikusok munkájának objektív megítélésében, valamint hogy ösztönözze a politikusokat a felelősségteljes és számonkérhető politizálásra. További információ

Legfrissebb hírek összes hír

2019 © Tomanovics Gergely @ Kreatív Ellenállás Mozgalom