Frissítés - 2022. június 30.
Csökkentett mód

Többen kérdezték (és ez most nem ilyen "influenceri" szófordulat) hogy a NERbot miatt elvitte-e már a TEK a KEMO programozóját, és nem ezért nem frissül-e az oldal, de mindenkit megnyugtatunk, erről egyelőre szó sincs, csak most épp készül egy kisebb atombomba-projekt, ami a NER 12 évét foglalja majd össze látványos 3D-adatvizualizációkkal, és most ez minden szabadidőt és kapacitást elvisz. Kizárólag emiatt határozatlan ideig (várhatóan 2022 ősz) szünetel az Ígéretfigyelő fejlesztése és karbantartása, de a beküldött cikkeket a rendszer addig is folyamatosan rögzíti, és hamarosan egy teljesen megújult felületen fel is lesznek majd dolgozva ezek. Az Ígéretfigyelő 3.0 és az új nagy projekt állásáról a fejlesztő Facebook-oldalán első kézből tájékozódhattok majd, addig is köszönjük a türelmet és az oldal tartalmának bővítésében nyújtott közreműködéseteket!

Fülöp Zsolt

Fülöp Zsolt 186 ígéretéből
eddig 11 teljesült, 7 részben, 12 folyamatban

5.9%
3.8%
6.5%

Teljesült ígéretek: 5.9%, részben teljesült: 3.8%, folyamatban: 6.5%

59.4 %

Eltelt idő: 59.4%, még 24 hónap van hátra 2024 októberéig.

   meghirdetve    folyamatban    részben teljesült
   sikeres    problémás    meghiúsult

Városüzemeltetés

1 kapcsolódó hír1
 1 
Nem az számít, hogy egy probléma adott esetben nem az önkormányzat hatásköre – az önkormányzat minden esetben aktívan és kezdeményező módon képviseli a szentendrei polgárok érdekeit.
2 kapcsolódó hír2
 2 
Városrészi költségvetés bevezetése, melynek alapja a helyben befizetett építményadó. A városrészekben lakó polgárok döntik el, hogy a városrészi költségvetést mire és milyen ütemezéssel költik el.
1 kapcsolódó hír1
 3 
A lakók bevonása a városszépítésbe. Az önkormányzat önkéntes akciókat szervez, és arra kérik a polgárokat, hogy segítsék, gondozzák ők is a városrészüket, utcájukat. Az önkormányzat segíti a közösségeket, de nem telepszik rájuk.
2 kapcsolódó hír2
 4 
Minden kisebb léptékű, helyi, városrészi beruházás során valódi közösségi tervezéssel véglegesítik az elképzeléseket.
5 kapcsolódó hír5
 5 
A nagyobb léptékű beruházások során a szentendrei polgárok szakmai és érdekvédő csoportjait bevonva dönt az önkormányzat.
0 kapcsolódó hír0
 6 
Szemléletváltás: ügyfélbarát és szolgáltató önkormányzat működtetése.
1 kapcsolódó hír1
 7 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés időpontjainak interaktív térképen való bemutatása.
1 kapcsolódó hír1
 8 
Interaktív városi online térkép.
0 kapcsolódó hír0
 9 
Ügyfélbarát honlap: ügyleírások, magyarázó videókkal ellátott ügymenetek leírása, belinkelt formanyomtatványok és példakitöltések segítik az ügyeiket intéző polgárokat.
0 kapcsolódó hír0
 10 
A helyi lakosságot érintő döntésekbe minden érintett lakos és lakóközösség bevonása.
1 kapcsolódó hír1
 11 
Átfogó utca felújítási program.
0 kapcsolódó hír0
 12 
Gyorsreagálású városfenntartói csapat felállítása.
0 kapcsolódó hír0
 13 
Lakhatással és lakhatási támogatással támogatják a rendőrségi állomány feltöltését és megtartását.
0 kapcsolódó hír0
 14 
A városi rendészet mellé élő, állandó, aktív kapcsolat kiépítése a szentendrei rendőrséggel és a városban működő polgárőrséggel.
0 kapcsolódó hír0
 15 
Lakhatással és lakhatási támogatással segítik a hiányzó iskola- és óvópedagógus állások betöltését.
0 kapcsolódó hír0
 16 
A hiányos szentendrei logopédusi ellátás biztosítása.
0 kapcsolódó hír0
 17 
A közterületi kamerák működtetésének újraszervezése, a közterületi kamerák felügyeletét a Szentendrei Rendőrkapitánysággal közösen végzik.
0 kapcsolódó hír0
 18 
A Szentendrén súlyadót fizető polgárok számára ingyenes parkolás a Belvárosban is.
0 kapcsolódó hír0
 19 
Átlátható módon működtetett Városi Ügyfélszolgálat és Polgármesteri Hivatal. A bejelentett ügyek státusza, ügygazdája és felelőse, valamint határideje nyilvános, a bejelentések kereshetők és lekérdezhetők.
0 kapcsolódó hír0
 20 
Minden e-mailes vagy telefonos megkeresés is visszakövethető, melyet nyilvános rendszerben kezel a hivatal, így nem fordulhat elő, hogy egy szentendrei polgár bejelentésére, kérdésére, e-mailes megkeresésére nem kap választ.
0 kapcsolódó hír0
 21 
Önkéntes alapú értéktérkép készítése. Civil, szakmai támogatói körök létrehozása.
0 kapcsolódó hír0
 22 
Folyamatos, hatékony és célzott lakossági tájékoztatás. A tervszerű karbantartási munkákról és felújításokról a helyi lakosok előre tájékoztatva lesznek.
0 kapcsolódó hír0
 23 
Folytatódik a belvárosi bérlakások egy részének funkcióváltása, némelyek pedig alkalmassá válnak műhelyek, workshopok befogadására.
0 kapcsolódó hír0
 24 
A kulturális (csere)turizmust segítve művészlakások kialakítása.
0 kapcsolódó hír0
 25 
A szentendrei bérlakásállomány növelése, a meglévők felújítása és revitalizálása. Aktív bérlakásállomány kezelés.
0 kapcsolódó hír0
 26 
Hatékonyabb hivatal. A városi beruházásokat saját hatáskörű, erős műszaki ellenőrzéssel felügyeli a hivatal.
0 kapcsolódó hír0
 27 
Valódi versenyeztetés a beruházások során, a városházán pedig szervezetileg is külön választják a beruházások megrendelését a kivitelezések ellenőrzésétől.
0 kapcsolódó hír0
 28 
Hatékonyabb és bővített létszámú közterület-felügyelet. Tervszerű járőrözési rend kialakítása.
0 kapcsolódó hír0
 29 
Aktív ingatlan állománykezelés.
0 kapcsolódó hír0
 30 
A tervezett városi alközpontok és intézmények körül ingatlan területszerzés.
0 kapcsolódó hír0
 31 
Kedvező bérlakás program indítása a szentendrei fiatalok számára.
0 kapcsolódó hír0
 32 
A Volánbusz- és a HÉV-pályaudvar megújítása – műszaki, közlekedési és finanszírozási terv készítése az illetékes kormányzati szervekkel közösen.
0 kapcsolódó hír0
 33 
A HÉV-állomás környékén rendezése, a rend betartatása.
0 kapcsolódó hír0
 34 
Nyilvános téli útüzemeltetéshez készített alkalmazás, amellyel az aktuális útvonal élőben követhető.
0 kapcsolódó hír0
 35 
Okos Város („Smart City”) megoldások fokozatos bevezetése.
0 kapcsolódó hír0
 36 
Több intézménynek is helyet adó Belváros forgalmának és parkolási rendj problémáinak megoldása, ami nem hagyhatja érintetlenül a 11-es út csatlakozásait sem.
1 kapcsolódó hír1
 37 
Elemzéseken és szimulációkon alapuló koncepció kidolgozása. (pl. utcahálózatok forgalomlebonyolító képességének vizsgálata makroszkopikus modellezési eljárással: www.bit.ly/modellezes)
0 kapcsolódó hír0
 38 
A város teljes közlekedésének újragondolása az alapoktól előzetes modellezéssel, méréssel és közvélemény kutatással. A döntés előtt hatástanulmány készül, a közlekedési terv alapján priorizál az önkormányzat és nyilvános ütemtervet állít fel.

11-es út, közösségi közlekedés

0 kapcsolódó hír0
 39 
Helyi közlekedésfejlesztési program indítása.
0 kapcsolódó hír0
 40 
A belváros teljes közlekedésének és közlekedésbiztonságának az újragondolása.
0 kapcsolódó hír0
 41 
A városon belüli közösségi közlekedés átgondolása: sűrűbb járatokkal, esőbeállókkal, buszöblökkel, kiépített és megvilágított, védett gyalogos megközelítési útvonalakkal/járdákkal.
1 kapcsolódó hír1
 42 
A szentendrei közoktatásban tanulók és dolgozók számára ingyenes tömegközlekedés.
0 kapcsolódó hír0
 43 
A 11-es terhelésének enyhítése akár innovatív megoldásokkal is (pl. változtatható irányú forgalmi sávok (RLS) alkalmazása)
0 kapcsolódó hír0
 44 
Városi elektromos kisbuszok forgalomba helyezése a városi közintézmények könnyebb megközelítése érdekében.
0 kapcsolódó hír0
 45 
Városi iskolabusz rendszer.
0 kapcsolódó hír0
 46 
A Skanzen biztonságos gyalogos és kerékpáros megközelítése.
0 kapcsolódó hír0
 47 
A gyalogos közlekedési hálózat újragondolása, a folytonossági, valamint a közlekedés-biztonsági hiányosságok megszüntetése.
0 kapcsolódó hír0
 48 
Az akadálymentesítésre vonatkozó kötelezettségek maradéktalan betartása.
0 kapcsolódó hír0
 49 
A városi fejlesztések tervezésébe rehabilitációs mérnökök és szakértők bevonása.
0 kapcsolódó hír0
 50 
Az iskolák környékén a reggeli közlekedési káosz megszüntetése egyeztetve az összes érintett féllel (rendőrség, iskolák, szülők és bizonyos esetben diákok, Magyar Közút)
0 kapcsolódó hír0
 51 
A nagyobb gyűjtőutak mentén aktív, a városképbe illő zajvédelem kiépítése.
0 kapcsolódó hír0
 52 
A szállópor megkötésére és a levegőminőség javítására növénytelepítési program kidolgozása.
1 kapcsolódó hír1
 53 
A 11-es úton nemzetközi szállítmányozási forgalom megszüntetése. Olyan műszaki megoldások megvizsgálása, amellyel elérhető a város szövetének egységesítése, melyet most kettészel a 11-es út.
0 kapcsolódó hír0
 54 
A kerékpáros infrastruktúra és úthálózat fejlesztése.
0 kapcsolódó hír0
 55 
Kerékpártárolók építése, és önszerelő eszközök telepítése.
0 kapcsolódó hír0
 56 
Startup vállalkozások számára létrehozott inkubátorház kezdeményezése.
0 kapcsolódó hír0
 57 
Helyi vállalkozások számára adókedvezmény biztosítása az ingázás mérséklése érdekében.

Területhasználat, infrastruktúra, a város növekedése, építési szabályzata

1 kapcsolódó hír1
 58 
A mérték nélküli lakosságszám növekedésének megállítása.
1 kapcsolódó hír1
 59 
Ameddig a városi infrastruktúra nem kerül felújításra és bővítésre, addig a lakosságszám növekedésének lassítása.
0 kapcsolódó hír0
 60 
Az elöregedett városi infrastruktúra (kiemelten a víz- és csatornahálózat) ütemezett korszerűsítése.
1 kapcsolódó hír1
 61 
A belvárosi egyesített (csapadék- és szennyvíz) csatornahálózat szétválasztásának folytatása.
1 kapcsolódó hír1
 62 
Azonnali intézkedések annak érdekében, hogy a Dunába ne ömöljön többé szennyvíz a Postás strand felett.
0 kapcsolódó hír0
 63 
Külön főépítészi eljárásrend a városrészekre, melynek célja, hogy az egyes városrészekben csak annak a történetével, kultúrájával, hagyományaival, hangulatával és épített környezetével összeegyeztethető épületek épülhessenek.
0 kapcsolódó hír0
 64 
A jelenlegi arculati kézikönyv kibővítése és eljárásrenddé fejlesztése.
0 kapcsolódó hír0
 65 
A városképet markánsan meghatározó közterek és zöldterületek arculatának a szabályozása.
0 kapcsolódó hír0
 66 
Utca szintű zöldterületi szabályozás.
0 kapcsolódó hír0
 67 
Az építkezési folyamatok aktív menedzselése a városrészi eljáráson keresztül.
0 kapcsolódó hír0
 68 
Az elszabadult iker- és társasház építési folyamat megállítása.
0 kapcsolódó hír0
 69 
A rendezési terv trükközésre lehetőséget adó szabályozásainak (zöldfelületi mutatók, garázsbeállók beszámítása, stb.) megszüntetése.
0 kapcsolódó hír0
 70 
A még meg nem valósult lakóparki beruházások felülvizsgálata (“Lakópark Stop”).
0 kapcsolódó hír0
 71 
„Településfejlesztési szerződés” kötése az ingatlan beruházókkal.
0 kapcsolódó hír0
 72 
Településfejlesztési hozzájárulás szedése az ingatlan beruházóktól az úthasználatáért. Az így befolyt összegek külön útalapba kerülnek.
0 kapcsolódó hír0
 73 
Párbeszéd kezdeményezése a külterületén tulajdonnal rendelkező szentendreiekkel annak érdekében, hogy a város hosszútávú fejlődéséhez illeszkedő szabályozást alakítsunk ki.
0 kapcsolódó hír0
 74 
A teljes szentendrei Dunapart (a Dera-pataktól a Határcsárdáig) funkcióinak végiggondolása. A Dunapart szakaszos közösségi tervezése.
0 kapcsolódó hír0
 75 
A Városi Szolgáltató (VSZN Zrt.) telephelye elköltöztetésének az előkészítése.
0 kapcsolódó hír0
 76 
A belvárosi iskolák egy részének elköltöztetésének a vizsgálata együttműködve a tankerületi központtal.

Térségi együttműködés

0 kapcsolódó hír0
 77 
Szentendre és a környékbeli települések szerkezeti terveinek az összehangolása.
0 kapcsolódó hír0
 78 
Szentendre és a Dunakanyar közlekedésének az összehangolt tervezése.
0 kapcsolódó hír0
 79 
Térségi együttműködés Visegrádtól Pomázig a kistérségi egészségügyi ellátórendszer javítása érdekében.
0 kapcsolódó hír0
 80 
Térségi egyeztető fórum létrehozása.
0 kapcsolódó hír0
 81 
Közös pályázatok benyújtása a dunakanyari településekkel az Európai Unió alapjaihoz.
1 kapcsolódó hír1
 82 
Visegráddal és Esztergommal közös térségi turisztikai együttműködés létrehozása.

Kultúra és idegenforgalom

0 kapcsolódó hír0
 83 
Városrészi kulturális infrastruktúra létrehozása.
1 kapcsolódó hír1
 84 
Kevesebb, de minőségibb fesztivál szervezése a belvárosban, több kisebb, helyi közösségi kulturális rendezvény megvalósítása a városrészekben.
1 kapcsolódó hír1
 85 
A felesleges, hagyományokkal nem rendelkező rendezvények megszüntetése.
0 kapcsolódó hír0
 86 
Közösségi terek létrehozása a belvároson kívüli városrészekben.
0 kapcsolódó hír0
 87 
A Kisbán ház megtartása.
0 kapcsolódó hír0
 88 
A városrészi közösségi események és nemzetiségi klubok szervezésének az ösztönzése, a nyugdíjas klubok támogatása.
0 kapcsolódó hír0
 89 
A helyi közösségek önszerveződésének a segítése.
1 kapcsolódó hír1
 90 
Szomszédünnepek segítése.
0 kapcsolódó hír0
 91 
Nyitottabb és komplexebb kínálatú Ferenczy Múzeum.
0 kapcsolódó hír0
 92 
Közvetlen kapcsolat kialakítása a Dunával: kiülős lépcsők kialakítása.
0 kapcsolódó hír0
 93 
Víziszínpad felállítása.
0 kapcsolódó hír0
 94 
A Duna-part használatának – terhelésének – a „széthúzása”.
0 kapcsolódó hír0
 95 
A civil közösségek és a városrészi klubok nyújtotta közösségi élet tereinek támogatása.
0 kapcsolódó hír0
 96 
Átlátható, mindenki számára elérhető pályázati rendszer kialakítása.
0 kapcsolódó hír0
 97 
Művészeti és civil alap létrehozása.
0 kapcsolódó hír0
 98 
Kedvezményes területfoglalás a szentendrei művészek számára.
0 kapcsolódó hír0
 99 
A helyi művészeket helyzetbe hozó események szervezésének a támogatása.
0 kapcsolódó hír0
 100 
Az oktatási intézményekben a helytörténeti oktatás erősítése együttműködve a Ferenczy Múzeummal.
0 kapcsolódó hír0
 101 
A Ferenczy Múzeum támogatása annak érdekében, hogy a múzeum és a helyi iskolák együttműködésében megvalósuló művészeti és néprajzi ismeretterjesztő program fejlődjön.
0 kapcsolódó hír0
 102 
A helytörténeti kiállítás újranyitása és megújítása.
0 kapcsolódó hír0
 103 
A Szentendrei Teátrum megújítása, szorosabb együttműködés a vezető budapesti színházakkal, és lépések a „kiemelt előadó-művészeti szervezet” státusz megszerzéséért.
0 kapcsolódó hír0
 104 
A Ferenczy Múzeum a szentendrei művészek országos gyűjtőköri feladatával kiegészült tevékenységének a kezdeményezése.
0 kapcsolódó hír0
 105 
A Ferenczy Múzeum közművelődési kerekasztalának a felállítása.
0 kapcsolódó hír0
 106 
A P’Art Mozi „Okosmozi” programsorozathoz való csatlakozása.
0 kapcsolódó hír0
 107 
A Városi Tömegközlekedési Múzeummal való szorosabb együttműködés.
0 kapcsolódó hír0
 108 
A Dunaparti Művelődési Ház felújításának a folytatása, valamint az intézmény és szolgáltatásainak a további bővítése az intézményt.
1 kapcsolódó hír1
 109 
Ifjúsági és civil inkubátorházat létrehozása.
0 kapcsolódó hír0
 110 
A kismúzeumi felújítási és fejlesztési program újraindítása. Elsőnek a Barcsay Múzeum felújítása, majd háromévente újabb kismúzeum épületének a felújítása.
0 kapcsolódó hír0
 111 
Valódi együttműködés a Skanzennel.
0 kapcsolódó hír0
 112 
A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár épülete felújításának az előkészítése.

Gazdaságfejlesztés és fejlesztéspolitika

0 kapcsolódó hír0
 113 
Sávos helyi adó kedvezmények kidolgozása.
0 kapcsolódó hír0
 114 
A Pap-sziget rekreációs célú használata koncepciójának a kidolgozása.
0 kapcsolódó hír0
 115 
Azon tevékenységek és vállalkozások támogatása, amelyek a vízi sportokra és a szabadidő komplex eltöltésére építenek.
0 kapcsolódó hír0
 116 
Kiemelt figyelem a rekreációs-szabadidős és erdei turizmusra építő vállalkozások felé: olyan jogi, intézményi környezet kialakítása, amely segíti az erdei táborok, turistaszállók, pihenőpontok, lovardák, tanösvények és lombkorona ösvények létesítését és működtetését.
0 kapcsolódó hír0
 117 
A kerékpáros turizmust kiszolgáló infrastrukturális beruházások ösztönzése.
0 kapcsolódó hír0
 118 
A volt Park Tábor területének újratervezése.
0 kapcsolódó hír0
 119 
Az eltűnt patak ösvények rendszerének újraélesztése.
0 kapcsolódó hír0
 120 
Gyerekbarát Szentendre: járdák építése, biztonságos terek kialakítása. Szentendre járható lesz babakocsival, kerekesszékkel, „gyermekjárművekkel”.
0 kapcsolódó hír0
 121 
A megfelelő mennyiségű hotelkapacitás kiépülésének az ösztönzése.
0 kapcsolódó hír0
 122 
Az önkormányzat aktív fellépése a NEREK-kel kapcsolatban.
0 kapcsolódó hír0
 123 
Térségi együttműködés a gazdaságfejlesztés érdekében.

„Helyzetbe hozzuk” a szentendrei vállalkozásokat

0 kapcsolódó hír0
 124 
Az önkormányzati intézmények számára előírás lesz, hogy ahol csak lehetőség van rá, helyi vállalkozótól, kereskedőtől vásárolják meg a működésükhöz szükséges eszközöket, rendeljék meg a szolgáltatásokat.
0 kapcsolódó hír0
 125 
Új lendület a városi kedvezmény kártyának („Szentendre kártya”).

Városrészi alközpontok

0 kapcsolódó hír0
 126 
A városrészi alközpontok környezetében ingatlanok vásárlása.
0 kapcsolódó hír0
 127 
A városi alközpontok tervezett helyszínén intézményi területek kialakítása, és a területek önkormányzati felügyelettel való inkubálása.
0 kapcsolódó hír0
 128 
A városi alközpontok közelében parkok és zöldfelületek kialakítása.

Klímavédelem és környezetvédelem

0 kapcsolódó hír0
 129 
Fakataszteri felmérés.
0 kapcsolódó hír0
 130 
Faültetési és gazdálkodási koncepció készítése.
0 kapcsolódó hír0
 131 
Fasorok, parkok, zöldtetők és zöldfalak kialakítása.
0 kapcsolódó hír0
 132 
Faültetési program a szentendreiek bevonásával.
0 kapcsolódó hír0
 133 
Zöldfelületi kataszter készítése.
0 kapcsolódó hír0
 134 
A zöldterületek megtartása és fejlesztése.
0 kapcsolódó hír0
 135 
Az önkormányzat élen jár a minőségi zöldfelületek kialakításában.
0 kapcsolódó hír0
 136 
Levegő-, zaj-, pollenszennyezés- és hőmérsékletmérésre monitoring rendszer kiépítése.
0 kapcsolódó hír0
 137 
A város fő gyűjtőútjainak éppen aktuális forgalmi helyzetének nyomon követhetővé tétele.
1 kapcsolódó hír1
 138 
Közép- és hosszútávú helyi klímastratégia kidolgozása, illetve az abból fakadó alkalmazkodási stratégia kidolgozása.
1 kapcsolódó hír1
 139 
A lakossági komposztálási program folytatása-
0 kapcsolódó hír0
 140 
A lakossági komposztálási program kiterjesztése a városi közintézményekre is.
0 kapcsolódó hír0
 141 
A városi hulladékkezelési koncepció felülvizsgálata.
0 kapcsolódó hír0
 142 
A szelektív-, a zöldhulladék és a lomtalanítás rendszer felülvizsgálata.
0 kapcsolódó hír0
 143 
A környezeti nevelésben a pedagógusok segítése.
1 kapcsolódó hír1
 144 
Csatlakozás a Klímabarát Települések Szövetségéhez.
0 kapcsolódó hír0
 145 
A biológiai szúnyoggyérítés bevezetése a légi kémiai szúnyoggyérítés helyett.
0 kapcsolódó hír0
 146 
Az esővízgyűjtő ciszternák építésének az előírása az új építésű házaknál.
0 kapcsolódó hír0
 147 
A házi szennyvíztisztító kisberendezések és kislétesítmények telepítésének és használatának az ösztönzése.
0 kapcsolódó hír0
 148 
A szentendrei természetes élőhelyek rehabilitálása, fenntartása és gondozása.
0 kapcsolódó hír0
 149 
A gyepterületek gyepként megtartása, a vizes élőhelyek védelme.
0 kapcsolódó hír0
 150 
A természetes gazdálkodás ösztönzése.
0 kapcsolódó hír0
 151 
Tájékoztatással, folyamatos információnyújtással és menedzseléssel a lakossági fűtéskorszerűsítés segítése.
0 kapcsolódó hír0
 152 
A lakossági fűtéskorszerűsítési pályázatok beadásának tevékeny segítése.
0 kapcsolódó hír0
 153 
Az áteresztő szilárd burkolatok preferálása.
0 kapcsolódó hír0
 154 
A kertes családi házas övezetekben a teljesen zárt – nem vízáteresztő – térburkolások mértékének korlátozása.
0 kapcsolódó hír0
 155 
A különböző talaj- és falfelületek zöldnövényzettel történő borításának bátorítása a már meglévő lakóparkok esetében.
0 kapcsolódó hír0
 156 
A városi beruházások során a víz- és légáteresztő burkolatokat preferálása.
0 kapcsolódó hír0
 157 
Ivókutak és -csapok telepítése.
0 kapcsolódó hír0
 158 
Az ivókutak és -csapok jelölése naprakész térképen.
0 kapcsolódó hír0
 159 
Esővízgyűjtési program hirdetése.
0 kapcsolódó hír0
 160 
Városi záportározók létesítése.
0 kapcsolódó hír0
 161 
A „tudatos fogyasztás” előtérbe helyezése az önkormányzatnál: a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése minden intézményben.
0 kapcsolódó hír0
 162 
Az önkormányzati intézményekben lehetőség szerint a műanyagok használatának mellőzése.
1 kapcsolódó hír1
 163 
A csomagolásmentesség és egyéb környezetbarát megoldások (pl. Re:Pohár) bevezetése a városi közintézményekben.
0 kapcsolódó hír0
 164 
A város épületeinek energiahatékonyságának a tovább javítása.
0 kapcsolódó hír0
 165 
A parlagon heverő területek nfolztatott farmgazdálkodás ösztönzése.
0 kapcsolódó hír0
 166 
A szentendrei óvodák zöld óvodákká, az iskolák ökoszemléletű iskolákká válásának ösztönzése és támogatása.
1 kapcsolódó hír1
 167 
Tankertek és iskolai tanösvények, valamint méh- és madárbarát kertek kialakítása.
0 kapcsolódó hír0
 168 
Iskolai környezettudatos programok és fenntarthatósági napok szervezése.
0 kapcsolódó hír0
 169 
Olyan ösztönzőleg ható szabályrendszer bevezetése, amely segít abban, hogy a tulajdonosok minőségi zöldfelületet alakítsanak ki a saját ingatlanjaikban.
0 kapcsolódó hír0
 170 
Olyan rendszer kidolgozása, mely lehetővé teszi a kevésbé tehetős szentendreiek részvételét energiahatékonysági pályázatokon (pl. Otthon Melege program, EU-s pályázatok).

Transzparencia

1 kapcsolódó hír1
 171 
A pályázatok, a beruházások dokumentációjának, illetve a képviselő-testületi döntéseknek és a közbeszerzéseknek a teljes és folyamatos nyilvánossága.
0 kapcsolódó hír0
 172 
Minden városi intézmény és városi tulajdonú cég tevékenységének nyilvánossága.
0 kapcsolódó hír0
 173 
Az ezt bemutató és folyamatosan frissülő online felület felhasználóbaráttá tétele.
0 kapcsolódó hír0
 174 
Visszamenőleg is elérhető képviselői, alpolgármesteri és polgármesteri vagyonnyilatkozatok.
0 kapcsolódó hír0
 175 
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiterjesztése a városi intézményvezetőkre is.

„Üvegváros”

0 kapcsolódó hír0
 176 
A teljes hivatali ügyintézés és hivatali folyamat legyen nyilvános: az előkészítő levélváltások, a belső levelezések, a döntés-előkészítő anyagok, a testületi döntések, a jegyzőkönyvek, minden testületi videó- és hangfelvétel. A döntés-előkészítő találkozókról és intézményi egyeztetésekről összefoglalók készülnek, melyek szintén nyilvánosak. A döntés meghozatala után a végrehajtás minden mozzanata is nyilvános.
0 kapcsolódó hír0
 177 
A nyilvánossá tett anyagok adatbázisba rendezése, címkékkel (tag) ellátottsága, valamint kereshetősége iktatószám, projektnév, kulcsszavak, címkék, ügygazda vagy felelős alapján.
1 kapcsolódó hír1
 178 
A település költségvetése és annak előkészítési folyamata általánosságban és részletesen is közérthetővé tétele infografikákkal, diagramokkal és magyarázó videókkal.
1 kapcsolódó hír1
 179 
A nyilvános képviselő-testületi ülések online és televízióban élőben való közvetítése, valamint a felvételek visszanézhetővés és kereshetővé tétele.
0 kapcsolódó hír0
 180 
A közösségi tulajdonban lévő újság (Szentendre és Vidéke), az egyes (online és offline) felületek, valamint minden olyan média, amely városi finanszírozásban is részesül, függetlensége és kiegyensúlyozottsága helyi rendeletekben rögzítve.
0 kapcsolódó hír0
 181 
Lakóközösségi szószólók rendszerének felállítása.

Központi kormányzat, finanszírozás, Európai Unió

0 kapcsolódó hír0
 182 
Erőteljes kormányzati lobbizás: számtalan meghatározó értelmiségi, ahogy parlamenti képviselők, minisztériumi tisztviselők és vezető kormánytagok is nagy számban lakják városunkat. Fülöp Zsolt és a TESZ Egyesület nem akar háborúzni a mindenkori kormánnyal, hanem érdekérvényesítő közösségként vonja be a városunkban lakó meghatározó személyeket annak érdekében, hogy a mainál nagyságrendekkel több forrás jusson Szentendrére.
1 kapcsolódó hír1
 183 
A Közép-Magyarországi régiós uniós pályázatokon, valamint a közvetlen uniós pályázati lehetőségeken való rendszeres és tervezett pályázati részvétel.
0 kapcsolódó hír0
 184 
Közvetlen uniós együttműködésekben való részvétel, valamint ilyen uniós együttműködések kialakítása.
1 kapcsolódó hír1
 185 
Uniós pályázatokon való részvétel regionális együttműködések tagjaként.
0 kapcsolódó hír0
 186 
Önkormányzati részvétel a központi/kormányzati/minisztériumi pályázati lehetőségeken. Ahol lehetséges és célszerű, ott a környező településekkel koordinált részvétel ezeken a pályázatokon.

A lista folyamatosan bővül!

Ha olyan ígéretről szóló hírt találsz, ami még nem szerepel a listán, itt jelezheted az oldal adminisztrátorainak (konkrét, meglévő ígéretről szóló hírt az adminok munkájának megkönnyítése érdekében kérjük az adott ígéretre kattintva küldj)

permalink fulopzsolt
Mi ez?

Az oldal célja, hogy figyelemmel kísérje a politikusok vállalásainak teljesülését, ezzel segítve a tudatos választókat a politikusok munkájának objektív megítélésében, valamint hogy ösztönözze a politikusokat a felelősségteljes és számonkérhető politizálásra. További információ

2019 © Tomanovics Gergely @ Kreatív Ellenállás Mozgalom