Fülöp Zsolt ígéreteivel kapcsolatos összes hír

Jó volt újra találkozni: szomszédünnep a Sztaravoda Parkban - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2022-06-13

Tisztítsuk meg együtt a várost: szemétszedési akció április 23-án, szombaton! - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2022-04-13

Tájékoztató a Szentendre Közlekedési Kártya díjának visszatérítéséről - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2022-03-30

Két, európai uniós alapokból származó pályázati támogatást nyert a város - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2022-03-28

Újabb Közösségi Kávéház a leégett Spar helyén megvalósuló városi beruházásról - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2022-03-25

Milyen legyen a közlekedés a leégett Spar helyén megvalósuló beruházás környékén? - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2022-03-18

Milyen legyen a közlekedés a leégett Spar helyén megvalósuló beruházás környékén? - Szentendre Város Hivatalos honlapja
rb.gy, 2022-03-18

Közösségi Kávéház: mit szeretnének a szentendreiek a Spar helyén látni? - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2022-03-11

Vasúti Villasor és környéke: lakossági fórum volt a közlekedésről - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2022-03-01

Az állomás környékének fejlesztése – elkészült a kérdőívek összesítése - Szentendre Város Hivatalos honlapja
rb.gy, 2021-12-29

Az 1+1 program keretében ötszáz méter közút újult meg az idén - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-12-16

Szentendre csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetségéhez - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-12-15

11-es út felújítása: beépíti a szentendrei javaslatokat a tervekbe a Közút - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-11-04

Szennyvízelvezetés korszerűsítése – egyedi kormánydöntést kezdeményeznek - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-10-28

A testületi üléseket Facebook-on élőben lehet követni és később visszanézni
Facebook - Se connecter à Facebook, 2021-10-25

Befejeződött a szenny- és csapadékvíz-hálózat szétválasztásának első üteme - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-10-14

LEZÁRULT A VÁROSRÉSZI KÖLTSÉGVETÉS 2021 PROJEKT - Városrészi Költségvetés Szentendre 2021
varosreszi.szentendre.hu, 2021-10-06

Gyógynövény és fűszernövény programkert a Kőhegy lábánál
szentendre.hu, 2021-10-01

D4: összehangolt turisztikai kínálat formálódik a Dunakanyarban - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-09-17

Városrészi Költségvetés - Szentendre, 2021.
varosreszi.szentendre.hu, 2021-09-15

Korszerűbb távfűtés Szentendrén – uniós forrásból készülhet el a beruházási terv - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-09-02

Változtatási tilalmat rendelnének el Szentendrén | 24.hu
24.hu, 2021-06-10

Élhető város vagy ingatlanfejlesztői érdekek? - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-06-09

Beszámoló a város pénzügyi helyzetéről - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-05-29

ÁSZ: 5-ös osztályzat a szentendrei önkormányzatnak - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-02-04

Elkészült a 11-es főút forgalmi modellezése - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2020-12-17

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtés időpontjai – utca szerinti kereső - Városi Szolgátató Nonprofit Zrt.
www.vszzrt.hu, 2020-11-27

Indul a belvárosi csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2020-11-26

Új térinformatikai rendszer a városi honlapon - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2020-10-15

Forgalomszervezési kérdésekről döntöttek Pannóniatelepen - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2020-09-27

Szentendrei Civil Ház: indul a jelentkezés - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2020-09-25

Testületi hírek röviden - Szentendre és Vidéke
szevi.hu, 2020-09-10

A fesztiválokat újragondolta a Kult Kft.
szentendre.hu, 2020-08-31

El lettek törölve a felesleges vagy hagyományokkal nem rendelkező fesztiválok
szentendre.hu, 2020-08-31

Ismét indul a komposztálási program - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2020-08-10

Információ 2019 - XV. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál
szentendreejjelnappalnyitva.hu, 2020-08-01

Fülöp Zsolt névjegye
{'newsfeed': [{'date': '2022-06-13', 'url': 'https://szentendre.hu/jo-volt-ujra-talalkozni-szomszedunnep-a-sztaravoda-parkban/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Jó volt újra találkozni: szomszédünnep a Sztaravoda Parkban - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2022-04-13', 'url': 'https://szentendre.hu/varosi-szemetszedesi-akcio-aprilis-23-an-szombaton/?fbclid=IwAR3w57bEnGdrOaZVzH1AFBkT7QmLKVHStrwpQaQ4YvNHyV0_ghQkpNJooH0', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Tisztítsuk meg együtt a várost: szemétszedési akció április 23-án, szombaton! - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2022-03-30', 'url': 'https://szentendre.hu/tajekoztato-a-szentendre-kozlekedesi-kartya-dijanak-visszateriteserol/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Tájékoztató a Szentendre Közlekedési Kártya díjának visszatérítéséről - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2022-03-28', 'url': 'https://szentendre.hu/ket-europai-unios-alapokbol-szarmazo-palyazati-tamogatast-nyert-a-varos/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Két, európai uniós alapokból származó pályázati támogatást nyert a város - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2022-03-25', 'url': 'https://szentendre.hu/mi-legyen-a-leegett-spar-helyen-kavezo-a-teton-amfiteatrum-mint-talalkahely/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Újabb Közösségi Kávéház a leégett Spar helyén megvalósuló városi beruházásról - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2022-03-18', 'url': 'https://szentendre.hu/kozossegi-kavehaz-kozlekedes-az-allomas-kornyeken/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Milyen legyen a közlekedés a leégett Spar helyén megvalósuló beruházás környékén? - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2022-03-18', 'url': 'https://rb.gy/kexwnl', 'source': 'rb.gy', 'title': 'Milyen legyen a közlekedés a leégett Spar helyén megvalósuló beruházás környékén? - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2022-03-11', 'url': 'https://szentendre.hu/kozossegi-kavehaz-mit-szeretnenek-a-szentendreiek-a-spar-helyen-latni/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Közösségi Kávéház: mit szeretnének a szentendreiek a Spar helyén látni? - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2022-03-01', 'url': 'https://szentendre.hu/vasuti-villasor-es-kornyeke-lakossagi-forum-volt-a-kozlekedesrol/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Vasúti Villasor és környéke: lakossági fórum volt a közlekedésről - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2021-12-29', 'url': 'https://rb.gy/qmm8dp', 'source': 'rb.gy', 'title': 'Az állomás környékének fejlesztése – elkészült a kérdőívek összesítése - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2021-12-16', 'url': 'https://szentendre.hu/az-11-program-kereteben-otszaz-meter-kozut-ujult-meg-az-iden/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Az 1+1 program keretében ötszáz méter közút újult meg az idén - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2021-12-15', 'url': 'https://szentendre.hu/szentendre-csatlakozott-a-klimabarat-telepulesek-szovetsegehez/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Szentendre csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetségéhez - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2021-11-04', 'url': 'https://szentendre.hu/a-11-es-fout-rekonstrukcioja-joval-osszetettebb-lesz-a-tervezettnel/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': '11-es út felújítása: beépíti a szentendrei javaslatokat a tervekbe a Közút - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2021-10-28', 'url': 'https://szentendre.hu/szennyvizelvezetes-korszerusitese-egyedi-kormanydontest-kezdemenyeznek/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Szennyvízelvezetés korszerűsítése – egyedi kormánydöntést kezdeményeznek - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2021-10-25', 'url': 'https://www.facebook.com/Szentendreofficial/live_videos/', 'source': 'Facebook - Se connecter à Facebook', 'title': 'A testületi üléseket Facebook-on élőben lehet követni és később visszanézni'}, {'date': '2021-10-14', 'url': 'https://szentendre.hu/befejezodott-a-szenny-es-csapadekviz-halozat-szetvalasztasanak-elso-uteme/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Befejeződött a szenny- és csapadékvíz-hálózat szétválasztásának első üteme - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2021-10-06', 'url': 'https://varosreszi.szentendre.hu/lezarult-a-varosreszi-koltsegvetes-2021-projekt/', 'source': 'varosreszi.szentendre.hu', 'title': 'LEZÁRULT A VÁROSRÉSZI KÖLTSÉGVETÉS 2021 PROJEKT - Városrészi Költségvetés Szentendre 2021'}, {'date': '2021-10-01', 'url': 'https://szentendre.hu/wp-content/uploads/2021/10/Gyogynoveny-es-fuszernoveny-programkert-a-Kohegy-labanal-koncepcio.pdf', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Gyógynövény és fűszernövény programkert a Kőhegy lábánál'}, {'date': '2021-09-17', 'url': 'https://szentendre.hu/d4-osszehangolt-turisztikai-kinalat-formalodik-a-dunakanyarban/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'D4: összehangolt turisztikai kínálat formálódik a Dunakanyarban - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2021-09-15', 'url': 'https://varosreszi.szentendre.hu/', 'source': 'varosreszi.szentendre.hu', 'title': 'Városrészi Költségvetés - Szentendre, 2021.'}, {'date': '2021-09-02', 'url': 'https://szentendre.hu/eucf-kedvezo-elbiralast-kapott-a-tavfutomu-korszerusitesi-terveinek-elkeszitese/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Korszerűbb távfűtés Szentendrén – uniós forrásból készülhet el a beruházási terv - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2021-06-10', 'url': 'https://24.hu/fn/gazdasag/2021/06/10/szentendre-valtoztatasi-tilalom-ingatlanok-befektetes-lakopark/', 'source': '24.hu', 'title': 'Változtatási tilalmat rendelnének el Szentendrén | 24.hu'}, {'date': '2021-06-09', 'url': 'https://szentendre.hu/elheto-varos-vagy-ingatlanfejlesztoi-erdekek/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Élhető város vagy ingatlanfejlesztői érdekek? - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2021-05-29', 'url': 'https://szentendre.hu/beszamolo-a-varos-penzugyi-helyzeterol/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Beszámoló a város pénzügyi helyzetéről - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2021-02-04', 'url': 'https://szentendre.hu/asz-5-os-osztalyzat-a-szentendrei-onkormanyzatnak/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'ÁSZ: 5-ös osztályzat a szentendrei önkormányzatnak - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2020-12-17', 'url': 'https://szentendre.hu/elkeszult-a-11-es-fout-forgalmi-modellezese/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Elkészült a 11-es főút forgalmi modellezése - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2020-11-27', 'url': 'https://www.vszzrt.hu/hulladekgazdalkodas/szelektiv-es-zoldhulladek-gyujtes-idopontjai-utca-szerinti-kereso/', 'source': 'www.vszzrt.hu', 'title': 'Szelektív és zöldhulladék-gyűjtés időpontjai – utca szerinti kereső - Városi Szolgátató Nonprofit Zrt.'}, {'date': '2020-11-26', 'url': 'https://szentendre.hu/belvarosi-csapadekviz-elvezetes-eredmenyes-a-kozbeszerzes/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Indul a belvárosi csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2020-10-15', 'url': 'https://szentendre.hu/uj-funkciokkal-bovult-a-terinformatikai-rendszer/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Új térinformatikai rendszer a városi honlapon - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2020-09-27', 'url': 'https://szentendre.hu/forgalomszervezesi-kerdesekrol-dontottek-pannoniatelepen/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Forgalomszervezési kérdésekről döntöttek Pannóniatelepen - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2020-09-25', 'url': 'https://szentendre.hu/szentendrei-civil-haz-indul-a-jelentkezes/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Szentendrei Civil Ház: indul a jelentkezés - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2020-09-10', 'url': 'https://szevi.hu/testuleti-hirek-roviden/', 'source': 'szevi.hu', 'title': 'Testületi hírek röviden - Szentendre és Vidéke'}, {'date': '2020-08-31', 'url': 'https://szentendre.hu/wp-content/uploads/2020/09/98-hoz-melleklet-KULT-KFT_%C3%9Czleti-Terv_2020.-%C3%A9vi-M%C3%B3dos%C3%ADtott_20200820.pdf', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'A fesztiválokat újragondolta a Kult Kft.'}, {'date': '2020-08-31', 'url': 'https://szentendre.hu/wp-content/uploads/2020/09/98-hoz-melleklet-KULT-KFT_%C3%9Czleti-Terv_2020.-%C3%A9vi-M%C3%B3dos%C3%ADtott_20200820.pdf', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'El lettek törölve a felesleges vagy hagyományokkal nem rendelkező fesztiválok'}, {'date': '2020-08-10', 'url': 'https://szentendre.hu/ismet-indul-a-komposztalasi-program/', 'source': 'szentendre.hu', 'title': 'Ismét indul a komposztálási program - Szentendre Város Hivatalos honlapja'}, {'date': '2020-08-01', 'url': 'https://szentendreejjelnappalnyitva.hu/informacio-2019/', 'source': 'szentendreejjelnappalnyitva.hu', 'title': 'Információ 2019 - XV. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál'}]}
Mi ez?

Az oldal célja, hogy figyelemmel kísérje a politikusok vállalásainak teljesülését, ezzel segítve a tudatos választókat a politikusok munkájának objektív megítélésében, valamint hogy ösztönözze a politikusokat a felelősségteljes és számonkérhető politizálásra. További információ

Legfrissebb hírek összes hír

Jó volt újra találkozni: szomszédünnep a Sztaravoda Parkban - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2022-06-13

Tisztítsuk meg együtt a várost: szemétszedési akció április 23-án, szombaton! - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2022-04-13

Tájékoztató a Szentendre Közlekedési Kártya díjának visszatérítéséről - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2022-03-30

Két, európai uniós alapokból származó pályázati támogatást nyert a város - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2022-03-28

Újabb Közösségi Kávéház a leégett Spar helyén megvalósuló városi beruházásról - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2022-03-25

Milyen legyen a közlekedés a leégett Spar helyén megvalósuló beruházás környékén? - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2022-03-18

Milyen legyen a közlekedés a leégett Spar helyén megvalósuló beruházás környékén? - Szentendre Város Hivatalos honlapja
rb.gy, 2022-03-18

Közösségi Kávéház: mit szeretnének a szentendreiek a Spar helyén látni? - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2022-03-11

Vasúti Villasor és környéke: lakossági fórum volt a közlekedésről - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2022-03-01

Az állomás környékének fejlesztése – elkészült a kérdőívek összesítése - Szentendre Város Hivatalos honlapja
rb.gy, 2021-12-29

Az 1+1 program keretében ötszáz méter közút újult meg az idén - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-12-16

Szentendre csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetségéhez - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-12-15

11-es út felújítása: beépíti a szentendrei javaslatokat a tervekbe a Közút - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-11-04

Szennyvízelvezetés korszerűsítése – egyedi kormánydöntést kezdeményeznek - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-10-28

A testületi üléseket Facebook-on élőben lehet követni és később visszanézni
Facebook - Se connecter à Facebook, 2021-10-25

Befejeződött a szenny- és csapadékvíz-hálózat szétválasztásának első üteme - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-10-14

LEZÁRULT A VÁROSRÉSZI KÖLTSÉGVETÉS 2021 PROJEKT - Városrészi Költségvetés Szentendre 2021
varosreszi.szentendre.hu, 2021-10-06

Gyógynövény és fűszernövény programkert a Kőhegy lábánál
szentendre.hu, 2021-10-01

D4: összehangolt turisztikai kínálat formálódik a Dunakanyarban - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-09-17

Városrészi Költségvetés - Szentendre, 2021.
varosreszi.szentendre.hu, 2021-09-15

Korszerűbb távfűtés Szentendrén – uniós forrásból készülhet el a beruházási terv - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-09-02

Változtatási tilalmat rendelnének el Szentendrén | 24.hu
24.hu, 2021-06-10

Élhető város vagy ingatlanfejlesztői érdekek? - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-06-09

Beszámoló a város pénzügyi helyzetéről - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-05-29

ÁSZ: 5-ös osztályzat a szentendrei önkormányzatnak - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2021-02-04

Elkészült a 11-es főút forgalmi modellezése - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2020-12-17

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtés időpontjai – utca szerinti kereső - Városi Szolgátató Nonprofit Zrt.
www.vszzrt.hu, 2020-11-27

Indul a belvárosi csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2020-11-26

Új térinformatikai rendszer a városi honlapon - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2020-10-15

Forgalomszervezési kérdésekről döntöttek Pannóniatelepen - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2020-09-27

Szentendrei Civil Ház: indul a jelentkezés - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2020-09-25

Testületi hírek röviden - Szentendre és Vidéke
szevi.hu, 2020-09-10

A fesztiválokat újragondolta a Kult Kft.
szentendre.hu, 2020-08-31

El lettek törölve a felesleges vagy hagyományokkal nem rendelkező fesztiválok
szentendre.hu, 2020-08-31

Ismét indul a komposztálási program - Szentendre Város Hivatalos honlapja
szentendre.hu, 2020-08-10

Információ 2019 - XV. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál
szentendreejjelnappalnyitva.hu, 2020-08-01

2019 © Tomanovics Gergely @ Kreatív Ellenállás Mozgalom